About Us

About Ogam Igam

We've been in business since 2004, when our children were small and lovely kids' shoes quite hard to find. People often ask about the origin of our name. No great mystery - it just occurred to us to turn the well used Welsh phrase  'igam ogam' (meaning zig-zag) around to make Ogam Igam which literally means 'from step to step' or 'o gam i gam'. In a fast changing world we stick firmly to our original aims of providing quality children's shoes which are both fun and a perfect fit. We've also added some stunning ranges of women's shoes - we hope you like them.


 

Am Ogam Igam

Sefydlwyd y siop yn 2004, pan oedd ein plant yn ifanc a'r dasg o gael hyd i 'sgidiau bach oedd yn plesio yn un ddigon anodd. Mae pobl yn gofyn yn aml o ble daeth yr enw. Yr ateb yw i ni droi 'igam ogam' ben i waered o sylweddoli mor addas oedd 'o gam i gam' fel disgrifiad o'n gwasanaeth. Mewn byd sy'n prysur newid rydym yn glynu'n dynn wrth ein nod gwreiddiol o ddarparu esgidiau plant sydd yn hwyl, llawn steil, o'r ansawdd gorau ac sy'n ffitio'n berffaith. Bellach rydym hefyd yn cynnig dewis eang a hyfryd o esgidiau merched (oedolion) - gobeithio byddant yn apelio.